Oferta

Biuro Konsultingowo - Projektowe od marca 2008 roku świadczy wysokiej jakości usługi doradztwa w branży budowlanej, technicznych analiz, weryfikacji oraz projektowania. Firma regularnie opracowuje fachowe ekspertyzy oraz opinie, a Ernest Kłosowski pełni samodzielne funkcje techniczne w budownictwie pełniąc funkcję kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Kontakt z firmą

Usługi świadczone przez firmę

Opinie sądowe z zakresu budownictwa ogólnego, ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, oceny jakości wykonywanych robót.

Ekspertyzy, opinie

Opinie techniczno - budowlane w postępowaniu podatkowym w zakresie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Analizy i weryfikacje

Analiza, weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji projektowych, doradztwo w zakresie branży budowlanej, przeglądy okresowe obiektów budowlanych.

Funkcje techniczne

Pełnienie funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta.

Projektowanie

Wielobranżowe projektowanie architektoniczno - budowlane, sprzedaż tzw. projektów gotowych firm.

Sprzedaż projektów gotowych firm: