O firmie

Biuro Konsultingowo - Projektowe posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. Firma działa nieprzerwanie od marca 2008 roku, z chwilą kiedy jej założyciel zakończył 6 letnią pracę w organie administracji architektoniczno - budowlanej. Ernest Kłosowski jako jeden z nielicznych inżynierów budownictwa jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ZAP/BO/0165/17 oraz członkiem Izby Architektów RP pod numerem ZP-0833. Kwalifikacje zawodowe to m.in. posiadania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie. Potwierdzeniem posiadania wiadomości specjalnych jest ustanowienie Ernesta Kłosowskiego biegłym sądowym z zakresu budownictwa ogólnego, przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie, przy Sądzie Okręgowym w Słupsku, przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu oraz przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP wybrał Ernesta Kłosowskiego w kadencji 2022 – 2026 na członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Kontakt z firmą

Na rynku od 2008 roku

Profesjonalne usługi świadczone nieprzerwanie od ponad dekady.